فرم استخدام مسئول دفتر و منشی
 • مشخصات فردی
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • جنسیت*
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • محل تولد*
  5
 • وضعیت تاهل*
  6
 • تعداد فرزندان و سن آنها*
  7
 • وضعيت خدمت وظيفه*
  8
 • شماره تلفن*
  9
 • آدرس*
  10
 • تعداد سال سابقه بیمه*
  11
 • نوع و میزان آشنایی به زبان های خارجی*
  12
 • نوع و میزان تسلط به نرم افزارهای کامپیوتر*
  13
 • سرعت تایپ یک صفحه دست نویس (دقیقه)*
  14
 • سایر موارد
  15
 • آیا در حال حاضر سیگاری هستید*
  16
 • چند نخ در روز*
  17
 • در صورت قبول همکاری از چه تاریخی می توانید شروع به کار نمایید*
  18
 • به طور ممتوسط چند ساعت کاری در هفته برای شما مناسب است؟*
  19
 • آیا در صورت نیاز می توانید اضافه کار بمانید؟*در صورت نیاز به طور متوسط 1.5 الی 2 ساعت اضافه کاری مورد درخواست خواهد بود
  20
 • چه ساعت کاری برای شما مناسب تر است؟*اضافه کار
  21
 • آیا کسی می تواند ضمانت شما را بکند؟*
  22
 • نوع آشنایی ضامن با شما و صنف کاری او را ذکر نمایید!*
  23
 • حداقل حقوق و مزاياي مورد درخواست خود را به ریال ذکر نماييد :*
  24
 • سوابق تحصیلی
  25
 • مقطع تحصيلی*
  26
 • مدرک تحصيلی*
  27
 • رشته تحصيلی*
  28
 • محل تحصيل :: نام واحد آموزشی*
  29
 • تاريخ شروع*
  30
 • تاريخ خاتمه*
  31
 • دوره آموزش: (منظور دوره های آموزشی خارج از سيستم دانشگاهی می باشد.)
  32
 • نام دوره*
  33
 • نام موسسه*
  34
 • تعداد ساعات آموزش*
  35
 • تاريخ شروع*
  36
 • تاریخ خاتمه*
  37
 • سوابق کاری
  38
 • نام آخرين محل مشغول به کار*
  39
 • نام کلیه موسسه / سازمان های که در آنجا مشغول به کار بودید*
  40
 • سمت*
  41
 • تاريخ شروع*
  42
 • تاريخ خاتمه*
  43
 • علت ترک شغل*
  44
 • توجه : آوردن تلفن همراه به محیط کار و استعمال دخانیات در هر شرایط ممنوع می باشد و برای تلفن های اضطراری روش دیگری در نظر گرفته شده است.
  45
 • 46